Industria

Bojra

Aditive për prodhimin e bojrave të murit, metaleve, drurit dhe ngjitësa.

Lexo më tepër

Betone

Aditiv betoni, përshpejtues dhe vonues betoni, fibra, fluidifikues, superplastifikues.

Lexo më tepër

Çimento

Aditiv për proçesin e prodhimit të çimentos

Lexo më tepër

Ndërtimi

Lendë të para për koll, llaç, fino, grafiato, hidroizoluesa, llaç për tulla, etj.

Lexo më tepër

Detergjente

Lexo më tepër

Pije

Bentonite në formë pluhur dhe kokrrize për të pastruar dhe për ti dhënë stabilitet proteinave të verës dhe lëngjeve të frutave.

Lexo më tepër